Posted on

《崩坏学园》魔女专属祈愿:白雪皇后

         魔界的白雪皇后,献上乃纯洁冰雪之心!
         随着魔镜的爆裂,将会出现怎么样的美景?


《崩坏学园》魔女专属祈愿:白雪皇后

         活动时间:截止至3月02日24:00
         活动内容:活动期间,在魔女祈愿中,可以获得拥有强大神力的注目装备。注目装备降临之时,为Lv 20的五星装备,经过进化,可升级为六星至强神器

更多相关游戏信息请关注:《崩坏学园2》爱游戏官网

看手游新闻,就在爱游戏网!

爱游戏爱游戏爱游戏爱游戏app下载爱游戏app下载

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注